DHZ Okružná


Počiatok dobrovoľného hasičstva v našej obci siaha do obdobia prvej ČSR (rok 1921), pričom z tohto roku jestvuje aj prvá písomná zmienka. Z dostupných materiálov sa ešte dozvedáme, že zakladateľmi DHZ boli: Štefan Hurdik, Ján Vaško, Ján Jankanič a Michal Sučka. Žiaľ ďalšie fakty a informácie sa nezachovali.

Až v roku 1954 máme správy, že v DHZ došlo k reorganizácii a starších členov vystriedali členovia mladší. O zložení zboru píše zachovaná Školská kronika. V roku 1957 bol predsedom DHZ Jozef Hurdík, jeho zástupcom Ján Vaško, trubačom Jozef Bosák a preventívnu hliadku tvorili Pavol a Ján Sasarák, Ján Gondžúr, Jozef Daňo a Ján Leško.

V roku 1980 prebral predsedníctvo František Biroš, po ňom v roku 1985 Jozef Tomko. Na ustanovujúcej schôdzi v roku 1993 bol za predsedu zvolený Jozef Leško a veliteľ Julián Rychvalský. Posledná zmena predsedov dodnes prebehla v roku 1996, kedy sa ním stal Julián Rychvalský; veliteľom je Jozef Anderko, preventinárom Ján Biroš ml., tajomníkom Jozef Sučka, strojníčkou Terka Fučová (post prebrala po Gabrielovi Sučkovi), referentom pre prácu s mládežou sa stal Pavol Kováč.

V roku 2017 za predsedu bol zvolený Pavol Kováč, veliteľom je Jozef Anderko. V  roku 2018 veliteľom sa stal Jozef Kaminský ml.

Kontakt:  predseda: Pavol Kováč:            0915 865 933

                veliteľ:      Jozef Kaminský ml.: 0915 267 340

Hasičské protipovodňové cvičenie na Delni

                               ZOZNAM OHLASOVANÍ POŽIARU V OBCI