Farnosť

Adresa:
Gréckokatolícky farský úrad
Okružná č. 13, 082 12

Tel./fax:
051/7942242

E-mail:
okruzna@grkatpo.sk

Chrámy
:
Sv. Michala archanjela, 1788

Farár:
Mgr. Marián Feckanič

Kaplnka:
Presvätej Bohorodičky, 1999

Filiálky:

Trnkov - Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1925l

Jurisdikčné územie:

Lada 63, Lipníky 31, Nemcovce 8, Podhradík 13, Šarišská Poruba


Zoznam farárov a správcov farnosti:
1726 - ? Jakub Galenkovič
1746 - ? Jakub Halicskovics
1788 - ? Ján Tarkovič
1806 - 1811 Štefan Demko
1811 - 1812 Ján Ujhelyi
1812 - 1822 Michal Beneš
1822 - 1829 Štefan Groffik
1830 - 1848 Šimon Smandray
1848 - 1888 Ján Mihalič
1888 - 1889 Michal Mihalič
1889 - 1897 Jozef Mižičko
1897 - 1902 Ján Korotnoky
1902 - 1929 Alexander Kellö
1929 - 1950 Emil Kellö
1968 - 1973 Ján Chanáth ml.
1973 - 1974 Emil Korba - excur. z Košíc
1973 - 1974 Ján Krlička - excur. z Varhaňoviec
1973 - 1974 Gabriel Stavrovský - excur. z Fulianky 1974 - 1975 Emil Korba - excur. z Košíc
1974 - 1975 Štefan Simko
1975 - 1984 Štefan Baník
1984 - 1990 Milan Mojžiš
1990 - 1995 Michal Hospodár st.
1995 - 2003 Pavol Dancák
2003 - 2005 Pavol Dancák
2005 - 2012 Leontín Lizák
2012 - 2021 Marián Feckanič

2021- Marek Belej

Chrám Sv. Michala archanjela (1788)

Gréckokatolícky chrám Sv. Michala archanjela z roku 1788 dala postaviť na mieste pôvodnej drevenej cerkvi hlboko veriaca grófka Františka Szentiváni Šebešiová. Počas posledných troch desaťročí bol niekoľkokrát opravovaný a rekonštruovaný.