Základná škola

Základná škola Okružná (1. - 4. ročník)

Okružná 63, 082 12

Riaditeľka:
Mgr. Alena Šimková

Triedna učiteľka:
Mgr. Mária Kováčová

Vychovaváteľka:
ŠD: Mgr. Dana Birošová

Školníčka:
Jaroslava Kaminská

                                                     14. 06. 2018 

Návšteva pani učiteľky  Márii Gajdošovej r. Vavrekovej, ktorá učila v našej škole v rokoch 1960 -1965

                                                                       7.06.2017

Návšteva pána učiteľa Jána Slávika 96 ročného  po 75 rokov, ktorý učiteľ na našej škole v roku 1942

fotka prvá: zľava: Dobránsky Tomáš r.1926, Slávik Ján r.1920,Hanobík Jozef r.1928,Prokopovič Pavel r.1939 

          Vianočná besiedka 2016

Október - Mesiac úcty k starším

                                                                      2016