Základná škola

Základná škola Okružná (1. - 4. ročník)

Okružná 63, 082 12

Riaditeľka:
Mgr. Alena Šimková

Triedna učiteľka:
Mgr. Mária Kováčová

Vychovaváteľka:
ŠD: Mgr. Dana Birošová

Školníčka:
Jaroslava Kaminská

                    Vianočná besiedka

Október - Mesiac úcty k starším

                                                                      2016