Základná škola

Základná škola Okružná (1. - 4. ročník)

Okružná 63, 082 12

Riaditeľka:
Mgr. Alena Šimková

e-mail: posta@zsokruzna.edu.sk

web: zsokruzna63.edupage.org

Triedna učiteľka:
Mgr. Mária Kováčová

Vychovaváteľka:
ŠD: Mgr. Dana Birošová - rodičovská dovolenka

Bc. Zuzana Kuchárová- zastupujúca

Školníčka:
Jaroslava Kaminská

Rozlúčka s predškolákmi

Návšteva 99 ročného pána učiteľa Jána Slávika, ktorý učil na našej škole v roku 1942.

                                                     14. 06. 2018 

Návšteva pani učiteľky  Márii Gajdošovej r. Vavrekovej, ktorá učila na našej škole v rokoch 1960 -1965

                                                                       7.06.2017

Návšteva 96 ročného pána učiteľa Jána Slávika, ktorý učil na našej škole v roku 1942.

fotka prvá: zľava: Dobránsky Tomáš r. 1926, Slávik Ján r. 1920, Hanobík Jozef r. 1928, Prokopovič Pavel r. 1939 

          Vianočná besiedka 2016

Október - Mesiac úcty k starším

                                                                      2016