Preventivár požiarnej ochrany obce


Preventivár protipožiarnej ochrany obce Okružná

Ing. Marián Hudák

tel. č. 0948 090 666