VOĽBY

Voľby a referendum

  • vedenie stáleho zoznamu voličov,
  • vydávanie voličských preukazov k určeným druhom volieb,
  • vydávanie hlasovacích preukazov k referendu,
  • voľba poštou pri voľbách do NR SR,
  • námietková kancelária - volič si môže overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU - SOBOTA 8. JÚNA 2024

VOĽBY PREZIDENTA SR

sobota 23.marca 2024,

druhé kolo sobota 6. apríla 2024


VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sobota 30. septembra 2023

Referendum 

 sobota 21. januára 2023  od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende


Voľby do orgánov samosprávy obci a  voľby do orgánov samosprávnych krajov.VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR  V ROKU 2020

                         Hlasovanie poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ SR

 sobota 25. mája 2019 od 7:00 - 22:00


VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 sobota 16.03.2019 od 7:00 - 22:00 h.

 sobota 30.03.2019 od 7:00 - 22:00 h.


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE OKRUŽNÁ

sobota 10. 11. 2018


                Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do Obecného zastupiteľstva

        Z celkového počtu 374 oprávnených voličov sa zúčastnilo 143 voličov, t. j. 38,2 %

                                Vo voľbách zvíťazil Pavol Kováč, ktorý získal 117 hlasov

                                                               Ľubica Jakubková získala 24 hlasov

                                                                                                             2  hlasy boli neplatné

Momentálne žiadne informácie.