Výsledky volieb

                Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do Obecného zastupiteľstva

        Z celkového počtu 374 oprávnených voličov sa zúčastnilo 143 voličov, t. j. 38,2 %

                                Vo voľbách zvíťazil Pavol Kováč, ktorý získal 117 hlasov

                                                               Ľubica Jakubková získala 24 hlasov

                                                                                                             2  hlasy boli neplatné

Momentálne žiadne informácie.