VOĽBY

Voľby a referendum

  • vedenie stáleho zoznamu voličov,
  • vydávanie voličských preukazov k určeným druhom volieb,
  • vydávanie hlasovacích preukazov k referendu,
  • voľba poštou pri voľbách do NR SR,
  • námietková kancelária - volič si môže overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

                Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do Obecného zastupiteľstva

        Z celkového počtu 374 oprávnených voličov sa zúčastnilo 143 voličov, t. j. 38,2 %

                                Vo voľbách zvíťazil Pavol Kováč, ktorý získal 117 hlasov

                                                               Ľubica Jakubková získala 24 hlasov

                                                                                                             2  hlasy boli neplatné

Momentálne žiadne informácie.