VOĽBY

Voľby a referendum

  • vedenie stáleho zoznamu voličov,
  • vydávanie voličských preukazov k určeným druhom volieb,
  • vydávanie hlasovacích preukazov k referendu,
  • voľba poštou pri voľbách do NR SR,
  • námietková kancelária - volič si môže overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sobota 30. septembra 2023

Referendum 

 sobota 21. januára 2023  od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende


Voľby do orgánov samosprávy obci a  voľby do orgánov samosprávnych krajov.VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR  V ROKU 2020

                         Hlasovanie poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ SR

 sobota 25. mája 2019 od 7:00 - 22:00


VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 sobota 16.03.2019 od 7:00 - 22:00 h.

 sobota 30.03.2019 od 7:00 - 22:00 h.


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE OKRUŽNÁ

sobota 10. 11. 2018


                Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do Obecného zastupiteľstva

        Z celkového počtu 374 oprávnených voličov sa zúčastnilo 143 voličov, t. j. 38,2 %

                                Vo voľbách zvíťazil Pavol Kováč, ktorý získal 117 hlasov

                                                               Ľubica Jakubková získala 24 hlasov

                                                                                                             2  hlasy boli neplatné

Momentálne žiadne informácie.