PROGRAM ROZVOJA OBCE 
OKRUŽNÁ

                                     PROGRAM ROZVOJA OBCE 2016 - 2020