Oznamy pre občanov

                                                                        ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU


VOĽBY PREZIDENTA SR


              VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV dňa 4. novembra 2017

                            NÁVRH NA PREJEDNANIE NOVOOBJAVENÉHO MAJETKU

                  NÁVRH - STANOVY - LESNÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO OKRUŽNÁ

                                      P O N U K A  - PREDAJ ŽIVEJ HYDINY


                          ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIARU V OBCI

VÝZVA HASIČOV

Protipožiarne opatrenia počas vykurovacieho obdobia

    Upozornenie na kosenie              trávnatých plôch

Upozornenie pre chovateľov psov                 

Likvidácia odpadových vôd zo žump

           Kliknuť na obrázok