Oznamy pre občanov

ROK 2020

ROK 2019


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU


VOĽBY PREZIDENTA SR


              VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV dňa 4. novembra 2017

                            NÁVRH NA PREJEDNANIE NOVOOBJAVENÉHO MAJETKU

                  NÁVRH - STANOVY - LESNÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO OKRUŽNÁ

                                      P O N U K A  - PREDAJ ŽIVEJ HYDINY


                          ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIARU V OBCI

VÝZVA HASIČOV

Protipožiarne opatrenia počas vykurovacieho obdobia

    Upozornenie na kosenie              trávnatých plôch

Upozornenie pre chovateľov psov                 

Likvidácia odpadových vôd zo žump

           Kliknuť na obrázok