Samospráva

Erb obce Okružná

Vlajka obce Okružná

Starosta: Vladimír Magač
Mob.:
0903 909 662
E-mail:
obecokruzna@azet.sk

Obecné zastupiteľstvo:
Ján Kaminský (zástupca starostu)
Jozef Anderko
Bc. Patrik Kiseľa
Mgr. Peter Sučko

Pavol Kováč

Kontrolór obce:
Mgr. Miroslava Tomková
Obecný úrad:

Okružná 15, 082 12 Kapušany
Tel: 051/7942170,
Fax: 051/794 21 70,
E-mail:
obecokruzna@azet.sk
Pracovníčka OcÚ: Ľudmila Pelecháčová
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00 hod.