Obecný úrad
Sem vložte podnadpis

Okružná 15, 082 12 Kapušany
Tel: 051/7942170,
Fax: 051/794 21 70,
E-mail:
obecokruzna@azet.sk
Pracovníčka OcÚ: Ľudmila Pelecháčová
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00 hod.