Prírodné pomery

Kataster obce sa rozkladá na dvoch geomorfologických provincií. Jeho severnú časť tvorí v rôznej miere využívaná poľnohospodárska pôda s pasienkami, ktoré obklopujú plochou najmenšiu zastavanú plocha intravilánu. Ten má viac-menej kruhový pôdorys. Práve tejto charakteristike vďačí dedina za samotný názov (Kereštvej), ktorý sa od počiatku objavoval práve v súvislosti s kruhovým usporiadaním domových jednotiek lokality (viď maďarsky kör - kolo, kruh, okruh).

Prírodné pamiatky


PR Dubová hora

Prírodná rezervácia v juhozápadnej časti katastra obce, vyhlásená v roku 1983 o výmere 61,3 ha, s 5. stupňom ochrany. Ochrana prirodzených lesných spoločenstiev kyslých dubových bučín a bukových dúbrav na vyvrelinách. Ide o územie vhodné pre fytocenologické účely ako jedinečný náučný objekt. Touto prírodnou scenériou sa môžte najľahšie pokochať z turistického chodníka so zeleným značením, vedúceho zo susednej obce Podhradík. Horší prístup k PR je priamo z Okružnej, a to kvôli prekonávaniu značného výškového rozdielu. V najbližšej dobe sa z Okružnej počíta s náučným okružným chodníkom Mohylky, ktorý bude kopírovať spomínaný turistický chodník.

Skalný komplex Džad

Prírodný skalný útvar, ktorý leží na južnej strane Dubovej hory. Tvoria ho dve dominantné veľké skalné bralá, jedno pod turistickým chodníkom, druhé vyššie nad ním, v ktorom je aj skalné okno. Názov Džad pochádza z pôvodného názvu Diad, teda Dedo, Ďad. Skalné okno vo vyššie situovanom brale je pomerne veľkých rozmerov, a môžeme ho tiež trochu považovať za skalnú bránu. Dno skalného okna je šikmo sklonené v smere svahu, šikmá dĺžka je asi 6 m a hĺbka asi 3,5 m.

Prírodný skalný útvar Mohylky

Prírodný skalný útvar Mohylky sa nachádza na vrchole rovnomenného kopca, ležiaceho na najsevernejšom hrebeni Slanských vrchov, juhovýchodne od Okružnej. Má nadmorskú výšku 817,4 m. Vrcholový masív Mohyliek má tvar predĺženej pyramídy. Na západnom ukončení vrcholového hrebienka je niekoľko samostatných skalných väčších i menších kameňov, ktoré inšpirovali už našich predkov a tento prírodný chrám im pripomínal miesto pietneho odpočinku našich zosnulých predkov.

Vážená skala

Prírodný útvar Kamenná tvár sa nachádza na konci bočného hrebienka, ktorý vychádza severovýchodne od vrcholu Mohyliek. Je na severnom ukončení hrebienka, takže sa vlastne jedná o prírodný skalný útvar, premenené čelo lávového prúdu. Zvetrávanie, poveternostné podmienky vytvorili spoločne s prirodzenými vlastnosťami horniny podliehajúcej týmto zmenám unikátny reliéf, ktorý pripomína črty ľudskej tváre. Tieto črty (oči, nos, ústa...) vo svojej kombinácii naozaj pri prispení fantázie a obrazotvornosti pripomínajú ľudskú tvár, akoby vytesanú do kameňa.