Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad

Referát stavebného poriadku a životného prostredia
Úsek stavebného poriadku Úsek starostlivosti o životné prostredie Úsek dopravy pre miestne a účelové komunikácie

Adresa:
Obecný úrad Kapušany,
Hlavná 104/6,
082 12 Kapušany

Zodpovedný pracovník: Ing. Anna Antolová
E-mail:
anna.antolova@kapusany.sk
Tel.: 051/ 7941333, 0907 612 950
Fax: 051/7941102

Stránkové dni pre verejnosť:
Pondelok: 8.00 - 12.00 hod.
Streda: 8.00 - 12.00 a 13.30 - 16.00 hod.
Piatok: 8.00 - 12.00 hod.

UPOZORNENIE pre stavebníkov!

Predtým ako začnete s realizáciou projektovej dokumentácie, vo vlastnom záujme odporúčame navštíviť Obecný úrad, kvôli informáciám, či Váš zámer nie je v rozpore s platným Územným plánom obce (ÚPO)a prípadným ďalším informáciám! text