Stavebný úrad

                                                      Tlačivá na stiahnutie

Spoločný obecný úrad

Referát stavebného poriadku a životného prostredia
Úsek stavebného poriadku Úsek starostlivosti o životné prostredie Úsek dopravy pre miestne a účelové komunikácie

Adresa:
Spoločný obecný úrad Fulianka, Stavebný úrad, Fulianka 3, 082 12 Kapušany

Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Biroš
Kontakt:

e-mail: su@fulianka.sk

tel. 051/74 81 907

Stránkové dni pre verejnosť

Pondelok: 8.00 - 12.00 hod.

Streda: 8.00 - 12.00 a 13.30 - 15.30 hod.

Piatok: 8.00 - 12.00 hod.

UPOZORNENIE pre stavebníkov!

Predtým ako začnete s realizáciou projektovej dokumentácie, vo vlastnom záujme odporúčame navštíviť Obecný úrad, kvôli informáciám, či Váš zámer nie je v rozpore s platným Územným plánom obce (ÚPO)a prípadným ďalším informáciám! text