Poslanci

Obecné zastupiteľstvo:
  1. Ján Kaminský (zástupca starostu)  
  2. Mgr. Peter Sučko
  3. Michal Daňo
  4. Kamil Rychvalský
  5. Tomáš Berka