Poslanci

Obecné zastupiteľstvo:
Ján Kaminský (zástupca starostu)
Jozef Anderko
Bc. Patrik Kiseľa

Mgr. Peter Sučko

Pavol Kováč