Materská škola

Adresa:
Okružná 63, 082 12

Riaditeľka MŠ:
Mgr. Maciková Veronika

e-mail: veronika.macikova@gmail.com

Učiteľka MŠ:
Mgr. Mária Sučková

Kuchárka školskej jedálne:

Zuzana Šlezingerová - materská dovolenka

Andrea Čurlíková - zastupujúca

Vedúca školskej jedálne:

Andrea Čurlíková

Školníčka:
Jaroslava Kaminská