Súčanosť

Trasa na rozhľadňu - priblížte si mapku

Slávnostnou posviackou sa v nedeľu 30. júna 2019 pre verejnosť sprístupnila rozhľadňa v katastri obce Okružná (okres Prešov). Tú postavili dobrovoľníci Farskej charity Okružná v rámci projektu "Oáza pokoja". Posvätením sa rozhľadňa otvorila a sprístupnila širokej verejnosti, z ktorej je krásny výhľad na okolitú prírodu.  

Na prechádzke po okolí obce odporúčame všetkým zastaviť sa na krásnom  oddychovom mieste na starej bani, ktoré vzniklo vďaka zručnosti a obetavosti nášho občana p. Jozefa Sukovského.

Na cintoríne pri vstupnej bráne sa nachádza kópia jaskyne z Lúrd z kameňa  nášho lomu.

MDŽ - divadelné predstavenie pre ženy z Okružnej a Trnkova (10. marca 2013, Okružná)

j tento rok starostovia a obecné zastupiteľstvá obcí Okružná a Trnkov, po minuloročnom pozitívnom ohlase, zorganizovali spoločné podujatie v rámci Medzinárodného dňa žien, ktorým bolo znovu divadelné predstavenie. Tentokrát svoje divadelné umenie predstavila naša slávna rodáčka Milka Zimková, ktorá prezentovala monodrámu s názvom Angelína odovzdáva dušu Najvyššiemu... Takmer hodinová hra bola príbehom ženy, ktorá o svojom živote rozpráva tragickým, ale aj humorným spôsobom.
Po predstavení si pani Milka našla čas na krátku besedu s divákmi, ktorých zaujímala jej najnovšia kniha (mimochodom všetkých 7 donesených výtlačkov sa predalo ešte pred predstavením), ďalej jej vzťah k rodnej obci a regiónu, vnímanie domova apod. Všetci sa s ňou mohli porozprávať, odfotiť a prípadne dať podpísať knihu. Naša slávna rodáčka bola úprimne veľmi rada, že mohla zavítať, zahrať si po rokoch na rodnej hrude a pogratulovať všetkým prítomným ženám k ich krásnemu sviatku.
K jej gratulácii sa pripájame aj my všetci muži. Ženy, ďakujeme Vám za Vašu lásku, prácu a porozumenie!
Dúfam, že ste sa všetci na akcii dobre cítili. Tešíme sa na podobnú akciu znova o rok!

Predvianočné Mikulášske popoludnie (9. december 2012, Okružná)

Posledná z väčších spoločenských akcii v našej obci v tomto roku bola venovaná najmladšej generácii pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša. Aj táto akcia bola organizovaná v spolupráci obcí Okružná a Trnkov, pričom patronát nad priebehom akcie si zobral náš nový duchovný správca farnosti, o. Marián Feckanič, ktorému je práca s mladými veľmi blízka.
Podujatie začínalo v miestnom chráme, kde naše a Trnkovské deti si spolu s rodičmi zaspievali nábožné piesne. Potom sa všetko osadenstvo (a aj náhodilí či menej náhodilí zvedavci) presunulo na plochu pred budovu Obecného úradu, kde najmä deti netrpezlivo očakávali Mikuláša. A naozaj, po hlasnom skandovaní: "Mikuláš, príď k nám!" prichádza sv. Mikuláš majestátne na krásnom koni s torbou plnou darčekov. Sprevádzajú ho anjel a samozrejme aj čert. Ani nemusíme hovoriť aký rozruch jeho príchod spôsobil...
Po fotografovaní sa Mikuláš so sprievodcami a za ním aj všetci prítomní presunuli do sály kultúrneho domu, kde začal hneď s obdaruvávaním, a zástup detí čakajúcich na svoj darček nemal konca... Musíme tu povedať, že na konci bol už unavený, a veru musel sa vydať ďalej na cestu za deťmi v iných obciach, ktoré ho už očakávali...
Po odchode hlavnej postavy, sv. Mikuláša, bol voľný program v rámci ktorého sa bolo možné občerstviť chutným horúcim čajom, pre dospelých sa našiel aj dajaký ten rum do čaju a dokonca aj varené víno. Keďže sa už zvečerilo, bol obzvlážť vhodný čas na premietnutie epizód krásnej kreslenej ruskej rozprávky Máša a medveď, čo ocenili okrem detí aj ich rodičia.
Verím, že čas strávený na takejto akcii, bol u nás všetkých využitý správne a príjemne. Ďakujem o. Mariánovi, manželom Pelecháčovým, rodine Onofrejovej a všetkým ostatným sa ich úsilie a nasadenie pri organizovaní a priebehu tohto krásneho podujatia.
Tešíme sa na Vás a sv. Mikuláša aj na budúci rok!

P. S.: Deti, prezradím Vám jedno tajomstvo. Keď sv. Mikuláš odchádzal, pošepol mi, že na budúci rok príde do susedného Trnkova, kde veľmi rád uvidí aj naše detí z Okružnej... :) Ale je to tajomstvo, tak psssttt... :)

Mesiac úcty k starším (28.október 2012, Trnkov)
Dňa 28. októbra 2012 sa v spoločnej a úzkej spolupráci medzi obcami Okružná a Trnkov uskutočnilo prvé podujatie svojho druhu pre staršiu generáciu obyvateľov našej obce. Spolupráca medzi starostami a poslancami obecných zastupitelstiev obidvoch obcí nadviazala na predchádzajúce spoločné akcie ako bolo MDŽ - divadelné predstavenie "KOCÚRKOVO" v Tulčíku pre ženy z Okružnej a Trnkova, Hasičský deň (1. jún 2012, Trnkov) a ďalšie.
V rámci sviatočného podujatia, ktorého cieľom bolo vyjadrenie vďaky a obdivu našej staršej generácii, si mohli dôchodcovia z našej obce pozrieť vystúpenie folklórnej skupiny Kaplička z Tulčíka, ako aj milé predstavenia deti z Materskej a Základnej školy Okružná. Pri dobrom jedle, ktoré starostlivo pripravila pani Helena Mitríková s pomocníkmi, rýchlej obsluhe mládeže z Trnkova a dobrom vínku, sme spoločné strávili jedno priateľské jesenné popoludnie.
V mene organizátorov akcie chcem poďakovať všetkým, ktorí sa postarali o všetky záležitosti, ktoré bolo potrebné zabezpečiť pre plynulý priebeh podujatia.
Verím, že ste sa s nami cítili príjemne. Ak je to tak, povedzte to ostatným rovesníkom, ktorí tento rok chýbali, aby na budúci rok nás poctili svojou účasťou...
Záverom prajem všetkým členom staršj generácie predovšetkým pevné zdravie a radosť z prežitých chvíľ jesene života.

Retrojarmok 2012 (18. august 2012, kopec Haľagoš, obec Proč)

Dňa 18. augusta sa pod hlavičkou MAS Šafrán konal druhý ročník Retrojarmoku, tentokrát na kopci Haľagoš nad obcou Proč. Na podujatí vystavovali šikovní ľudia výsledky svojej práce - remeselné výrobky, potravinárske produkty apod., ktorými sa zviditeľnili. Bolo možné si priamo u nich zakúpiť či ochutnať rôzne produkty ako včelí med, bylinky, dekoračné ozboby, šperky a množstvo ďalších zaujímavých vecí. Za dobrého počasia v prekrásnom prírodnom prostredí sme zažili krásnu prezentáciu plodov práce našich obyvateľov z územia MAS Šafrán, zaujímavý kultúrny program, prehliadku vojenských zbraní a uniforiem, prehliadku zvierat a iné.
Našu obec na podujatí zastupovala Mgr. Miroslava Tomková, ktorej asistoval Rastislav Sučko. Jej pekné náušnice a iná bižutéria z modelovacej hmoty bola pomerne žiadaná a niektorí návštevníci podujatia si ich pamätali ešte z minulého roka. Touto cestou sa jej chcem veľmi pekne poďakovať za krásnu reprezentáciu našej obce.
Verím, že sa stretneme na budúcoročnom pokračovaní Retrojarmoku.

Cirkusová Show (29. júl 2012)

Dňa 29.7.2012 zavítala do našej obci Cirkusová Varieté Show, ktorej sa potešili nielen najmenší, ale aj my skôr narodení. Okrem prenikavých kúziel, akrobatickej tanierovej show a iných zaujímavostí nás potešilo, že na jednotlivých kúskoch participovali aj ľudia z našej obce.

Pre predstavu ako to vyzeralo si pozrite pár fotiek, ktoré dokumentujú toto milé prázdninové nedeľné popoludnie. Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu!

Prvomájová túra po Kereštvejských dražkoch (1. máj 2012)

Pilotná akcia pre milovníkov turistiky po chodničkoch v chotári obce Okružná a Podhradík, ktorá predstavila účastníkom neznáme zaujímavosti našej obce. Akciu zorganizovala Obec Okružná v úzkej spolupráci s MAS Šafrán, Obcou Trnkov, Športovým a záujmovým združením Trnkova, a bola venovaná pamiatke a odkazu Martina Baloga (R.I.P.) - odborníka a autora množstva projektov, štúdií, iniciátora bohatých aktivít v oblasti turistiky v priestore severnej časti Slánskych vrchov.
Zúčastnilo sa na nej údajne 117 ľudí všetkých vekových kategórií - z Okružnej, Trnkova, Lady, Kapušian a členov turist. klubov z Hanušoviec n/T a Vranova. Postupne sme si prezreli také miesta ako sú Studničky (s liečivým prameňom), povesťami opradený Starý Kereštvej (povesť hovorí o prepadnutej obci), ruiny hradu Šebeš, CHPR Dubová hora, Skalný komplex Džad a Mohylky. Na Mohylkách v krásnom prostredí na čistinke pri studničke sme si posedeli, občerstvili sa pri opekačke a čapovanom pivku, o čo sa postarali naši dobrovoľní hasiči z Okružnej (veľká vďaka Jozef Anderko a Martin Pelecháč!Spoločne sme strávili nezabudnuteľné chvíle.
Po vydarenej akcii plánujeme zorganizovať o rok podobnú, verím že dovtedy aj inú.
Tešíme sa na všetkých, ktorí si k nám pridajú a si prídu prezrieť našu krásnu prírodu... :)
Turistike a naším horám zdar! :)